Naplněné vize Julese Verna

Francouzský spisovatel Jules Verne je považován za zakladatele vědeckofantastické literatury. Byl literárním futurologem, umělcem, astrologem a vědcem. Vyznal se v technice a technologii a své nápady přetvářel na futuristické stroje, které umožňují jeho literárním hrdinům cestovat za hranice tehdejších možností. Jeho díla jsou dnes častým námětem filmových adaptací. Chtěl popsat celý svět, od kosmu až po mořské dno. Dokázal předpovídat daleko do budoucnosti a jeho proroctví se později naplnila. Ve svých dobrodružných příbězích uvádí výpočty a popisy velice přesně.

Cesta kolem světa

V knize 20 tisíc mil pod mořem křižuje moře kapitál Nemo ve své ponorce Nautilus, která je poháněna elektrickou energií. O elektřině už se v té době sice vědělo, ale nebyla rozšířená. Do té doby ani nikdo nezkoumal mořské dno a ryby.

Rozvoj aviatiky

100 let před tím, než první lidé přistáli na Měsíci, nechal tuto misi Verne podniknout své hrdiny. Velice přesně odhadl délka letu, hmotnost a velikost modulu, pravděpodobnou oběžnou dráhu i působení nulové gravitace. Po návratu z kosmu přistálo Apollo v Tichém oceánu pouhé 4 km od místa, kam dopadli literární hrdinové.

Cestování v čase

V díle Tajuplný ostrov se znovu setkáváme s kapitánem Nemo, který na ostrově vybudoval svou vlastní utopii včetně revolučního zdroje energie. V 19. století bylo hlavním zdrojem uhlí a v tomto díle se hrdina snaží najít čistou a efektivní alternativu. Kapitán Nemo přijde na to, jak získat vodík z mořské vody a začne ho používat jako palivo. Dnes už víme, že nelze bezmyšlenkovitě využívat fosilní paliva a vědci pracují na získávání jiných zdrojů energie, mimo jiné i vodíku.

 

Za Vernerova života došlo k rozvoji aviatiky. Pro dílo Robur Dobyvatel vytvořil fantastický létající stroj poháněný vrtulí jménem Albatros. Vzducholoď je tvořena z lisovaného papíru tvrdšího než ocel, ale mnohem lehčího.

 

V knize Ocelové město proti sobě stojí dva rivalové a každý z nich buduje svou utopickou společnost. Kniha předpovídá nacionalismus a nenávist a varuje před zbraněmi hromadného ničení. Technickými vynálezy nám mohou dobře sloužit, ale pokud se dají použít k ničení, nic dobrého to světu nepřinese. Jednalo se o předtuchu druhé světové války?

 

Paříž ve 20. století vyšla v roce 1996 a ukazuje znepokojivý obraz budoucnosti. Za jeho života ji nakladatel odmítl vydat. Objevují se zde různé technické vynálezy, napájení elektřinou a Vernerova Paříž je podobná městu z roku 1960. Technika je zde ale prezentována negativně. Společnost se chová materialisticky a svět ovládají peníze. Ústřední postavou je mladý nemajetný básník, který se nedokáže prosadit ve zmechanizovaném světě a cítí se být vyčleněný ze společnosti. Verne poukazuje na hledání lásky a naplnění života.

 

Verne ve svých sci-fi knihách předpověděl věci, které jsou stále mimo naše možnosti. Jako jeden z prvních psal o letectví, o ponorkách, a proto jsou jeho díla stále aktuální. Při výrobě konstrukcí je Verne stále inspirací a stavební inženýři vychází z jeho nápadů.

Pages:
Edit