Lze nějak zvýšit bezpečnost dálkových řidičů?


AÄ se to na první pohled nemusí zdát, mezi pomÄ›rnÄ› nebezpeÄná povolání lze zaÅ™adit i dálkové Å™idiÄe, aÅ¥ už kamionů nebo autobusů. Je statisticky prokázáno, že právÄ› tito se stávají obÄ›tí podstatnÄ› vÄ›tšího poÄtu dopravních nehod.

 

A není divu. StaÄí, když si uvÄ›domíme, jak dlouho jsou bez pÅ™estávky za volantem. A pokud už mají pauzu, tak vÄ›tÅ¡inou není tak dlouhá, aby si mohli skuteÄnÄ› odpoÄinout. K tomu pÅ™idejme tlak, který na nÄ› zamÄ›stnavatelé vyvíjí, aby byli na daném místÄ› vÄas, bez ohledu na stav komunikací Äi provozu, a máme hned recept na katastrofu. RozhodnÄ› tedy není na Å¡kodu se podívat, co bychom pro nÄ› mohli udÄ›lat, aby byli na cestách bezpeÄnÄ›jší.

 

auto po dopravní nehodě

 

V první Å™adÄ› jsou to ÄastÄ›jší a delší pÅ™estávky. JistÄ›, zákazníci chtÄ›jí mít své zboží doruÄené co nejdříve, a lidé také chtÄ›jí být dovezeni na místo co nejrychleji. Za to nebezpeÄí to ale nestojí. MÄ›la by jim proto být dána možnost déle a ÄastÄ›ji odpoÄívat. RozhodnÄ› by jim to prospÄ›lo – staÄí si jen uvÄ›domit, kolik z nich spoléhá na energetické nápoje, aby zůstali za volantem vzhůru.

 

Ideální by také bylo, kdyby jezdili v každém voze alespoň dva Å™idiÄi. Jeden z nich by řídil, pÅ™iÄemž druhý by mohl odpoÄívat. JistÄ›, to je standard u zájezdových autobusů, avÅ¡ak bylo by vhodné to zavést i v kamionové dopravÄ›. Tak by se zboží dostalo do cíle dříve, a Å™idiÄi by byli mnohem více odpoÄatí.

 

kamioňáci by potÅ™ebovali delší odpoÄinek

 

ZmÄ›ny by se také mohly udÄ›lat ve vozidlech samotných. V první Å™adÄ› by pÅ™ední Äást mÄ›la být delší, zvláštÄ› u autobusů. PÅ™i Äelním nárazu zde totiž prakticky nic nechrání Å™idiÄovy nohy. To se jim pak může snadno stát osudným.

 

Bohužel, vÅ¡echny tyto zmÄ›ny by stály peníze, a do toho se nikomu nechce. Zdá se, že případné ztráty nejsou tak velké, aby ospravedlnily tyto výdaje navíc. Je tomu ale skuteÄnÄ› tak? Na to už si musí dopravní firmy odpovÄ›dÄ›t samy.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
Pages:
Edit