Když oči nefungují správně

Poruchy zraku má až 70 % celé populace. Pojďme si vyjmenovat některé z nich:
Krátkozrakost – hlavní projev této zrakové vady je špatné viděné předmětů v dálce. Často se objevuje již v dětském věku, nejčastěji v pubertě, kdy dítě naposledy dospívá. Vada se koriguje čočkami nebo brýlemi s pravidelnými kontrolami u očního lékaře.
brýlatý kluk
Dalekozrakost – je opakem krátkozrakosti. Projevem je tedy špatné vidění na krátkou vzdálenost. Tato vada se nejčastěji projevuje až ve vyšším věku, často až po 40. Též se koriguje čočkami a brýlemi, tzv. brýlemi na čtení.
Astigmatismus – často se vyskytující vada, kterou způsobuje nepravidelný tvar rohovky. V jedné nebo v obou osách je šišatější a vytváří tak problém v lámání světla, které se nespojí v jednom bodě sítnice. Je často spojená s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí. Snížená ostrost vidění jako na blízko, tak do dálky se koriguje tzv. cylindrickými čočkami.

Barvoslepost – tyčinky a čípky sítnice, určují, jakou barvu vidíme. Pro normální vidění člověk potřebuje tři čípky pro základní barvy. V situaci, kdy některý z nich chybí, mluvíme o barvosleposti, .
Šedý zákal – často dědičné onemocnění, pokud se vyskytuje u dětí mladšího věku. U lidí nad 40 let se objevuje v důsledku stáří. Léčí se už naprosto rutinní operací.

Zelený zákal – tento druh oční vady zatím není léčitelný. Jeho projevy léčením pouze zpomalují a oddaluje se tak postupná slepota, nejdůležitější tedy je pravidelné měření nitroočního tlaku a jeho korigování.
oko z blízka
Faktory ovlivňující náš zrak
Jednoznačným faktorem ovlivňující zdraví zraku je výživa. Nedostatečná nebo jednostranná výživa je velmi rizikovým faktorem. K dalším rizikovým faktorům patří dlouhodobé sledování předmětů v nedostatečně osvětleném prostředí, kdy se přebytečně namáhá zrak. S tím souvisí i dlouhodobá práce na počítači či sledování televize, kdy je oko namáháno vůči střídání lomů světla. Určitou pozornost bychom měli věnovat i infekcím oka, zánětům spojivek či alergickým reakcím. Pokud bychom tyto problémy podcenily a nezahájily léčbu a péči včas, je tu pravděpodobnost (ač malá) poškození některé části oka.

Pages:
Edit