Mít tak doma kousek moře!


Kolik lidí jenom si nedokáže odepřít alespoň krátkou dovolenou někde u moře! A to zejména těch z řad nás z vnitrozemí, kteří žádné moře nemáme a tou největší vodní plochou, k níž se doma můžeme vydat, je nějaká ta přehradní nádrž.

Kolik našinců jenom sní o moři, zatímco se smáčí nanejvýš tak ve svém nevelkém zahradním bazénu, nemaje tu možnost žít trvale na dokonalejším, mořem obklopeném místě! Kolik jenom takových by dalo nevím co za to, kdyby se právě onen jejich bazén mohl změnit v učiněné moře!
jídelna u bazénu

Je nasnadě, že se tak nikdy nestane. Bazén je a vždycky bude jenom bazénem. Ale přesto se zase až tak docela obyčejným bazénem nemusí jevit být.

Protože si i z obyčejného bazénu lze vytvořit soukromý kousek moříčka. A to nikoliv mávnutím nějakého kouzelného proutku, nýbrž přidáním mořské soli do bazénové vody.

Jestliže , může se právě v toto změnit i ten sebemenší bazén.
koukání pod vodou

Mořská sůl se tu využívá při čištění vody pomocí salinizační jednotky, kde se taková sůl ve vodě rozpouští a tím dává záruku kvalitní čisté vody. Zde se používá jenom ta nejkvalitnější několikanásobně rekrystalizovaná sůl, jež je už i sama o sobě zárukou kvality, pročež je tato vhodná i do obyčejných van, vířivek a umělých koupališť, kde slouží ke klasické regenerační koupeli, již si touto solí můžeme vytvořit.

Některé z těchto solí jsou dokonce v potravinářské kvalitě, všechny splňují normy Evropské unie a je tak nasnadě, že člověku z jejich strany nehrozí vůbec žádné nebezpečí. Ba naopak se lze tímto zbavovat třeba i ekzémů a dalších nežádoucích kožních problémů.

Ovšem nesmíme bohužel zapomenout i na jednu jedinou neblahou vlastnost. A to na to, že jde v případě mořské soli o korozivně působící látku, tedy o něco, co by teoreticky mohlo poškozovat bazén či některé části jeho příslušenství. A tak by se tato sůl měla používat jen v kvalitních bazénech, u nichž jejich proměna na ‚moře‘ nevadí.

Na moře, které může být slané právě tak, jak chcete. Protože si lze této soli pořizovat libovolné množství, pytlem na vyzkoušení počínaje a třeba i nejednou celou paletou konče.

To už je jenom na vás. Našincích, kteří budou mít možná už co nevidět na zahradě moře. Nebo aspoň jeho kousek.


Pages:
Edit