Šestý smysl u žen

Určitě už jste někdy zažili pocit, který vám neodbytně našeptával, že pokud něco uděláte určitě to nedopadne dobře, nebo jste v určitou chvíli s jistotou věděli, že se zrovna přihodilo něco zlého. Všeobecně se tento pocit označuje slovem intuice, což vás jistě nepřekvapí, protože se jedná o často skloňované a používané slovo. Pravdou je, že právě intuice se považuje za výhradní vlastnost něžného pohlaví. Dá se tak vlastně označit za skrytou zbraň, kterou mají ženy schovanou v rukávu. Proč tomu  tak je?

Mužský mozek

Jistě se vám alespoň jednou v životě na mysl vloudila otázka, že muži a ženy se někdy opravdu jeví, jako každý z jiné planety. Sice se v podstatě věci jedná o nesmysl, ale fakt, který dokazuje, že složení mozku ženy a muže je rozdílné, je dostačující. Mozky obou pohlaví se nepatrně liší ve velikosti, přičemž ten mužský je o kapánek větší (ovšem muži neradujte se, i když je tento fakt vědecky podložen, není zde řečeno, že jste automaticky i tím chytřejším pohlavím), v uspořádání šedé a bílé hmoty, a také ve využívání mozkových stran.
Ženský mozek
Obecně se uvádí, že když přemýšlí žena, využívá spíše pravou stranu mozku, která má na svědomí emoce, což je také důvodem, proč se ženy dokáží mnohem lépe vcítit do emocí druhých osob, lépe rozeznat řeč těla a tón řeči, který často prozrazuje mnoho, a také dávají přednost svým pocitům a intuici při rozhodování se v nejrůznějších situacích. Netvrdím ovšem, že mužům je tato schopnost předpovídat odepřena úplně. Tak tomu není. Problém je v tom, že muži své pocity přesunou do pozadí a dávají raději přednost logickému a racionálnímu řešení.

Nejsilněji se tato schopnost projevuje u matek a dcer, které jsou mezi sebou již od narození propojené. Dalším důvodem je to, že již od samotného narození se matka o dítě strachuje a musí se tak naučit předvídat situace, které by mohly nastat a případně jim zabránit, čímž svou intuici neustále procvičují a zdokonalují. S naprostou jistotou tak poznají, že s potomkem není něco v pořádku, i když si toho třeba nikdo jiný ještě nevšiml.

Některé ženy mají ale problém opačný, a to ten, že to se svou empatií, emocemi a změnami nálad přehánějí až moc. Vhodné proto je najít si jak se říká zlatou střední cestu mezi srdcem, které často představuje právě již několikrát zmiňovanou intuici, a mozkem.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
Pages:
Edit