Člověk nikdy nedostane všechno

Finanční tíseň nebo dokonce učiněná bída není určitě nic, oč by člověk stál. Naopak – touhou nás všech je, abychom si přišli na takové peníze, které dávají možnost vést dostatečně bohatý život. A tudíž je naprosto logické, že se v zaměstnání vždy snažíme dosáhnout dohody garantující co nejvyšší mzdu.

Jenže to, že se v naší pracovní smlouvě objeví docela příjemně vyhlížející sumička, ještě ani zdaleka neznamená, že nám tato zajistí dostatečně kvalitní život. Zejména proto, že se zde nabízí obvykle hrubá mzda, která má sice svůj nesporný význam, jenže ani zdaleka nevypovídá nic o tom, kolik si budeme vydělávat.

eura bankovky

Jakmile totiž hrubou mzdu dostaneme, musí se z ní odvést vrchností striktně dané odvody, mezi něž patří sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu. A jak každému logicky dojde, takové odvody znamenají úbytek peněz, který nám tu nic nekompenzuje. A tak sice zaměstnavatel vynaloží ony peníze, jimž se říká hrubá mzda, ale zaměstnanec dostane jenom jejich část, takzvanou mzdu čistou. A rázem může být z oné hezké částky uvedené coby hrubá mzda učiněný pakatel, za který se dost možná ani nevyplatí danou profesi vykonávat.

Ale lidé pracovat a vydělávat musí. A proto by měli mimo jiné umět i počítat a zjistit si tak, kolik že z oné hrubé částky skutečně dostanou. A měli by používat pro výpočet čistej mzdy https://www.kalkulackacistemzdy.cz/, tedy kalkulačku, která je nám všem lehce dostupná na internetu.

eura peníze

Díky tomuto nástroji si totiž můžeme všichni i bez cizí pomoci lehce zjistit, kolik nám z hrubé mzdy zbude, díky tomu víme, kolik dostaneme. A to se pak daleko snáze porovnává s našimi životními náklady, jež potřebujeme financovat z našich výdělků.

Ten, kdo si to spočítá, má výhodu v tom, že hned ví, jak to s jeho penězi bude. A nemusí se tudíž bát, zda dostane dost na to, aby mohl normálně žít.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
Pages:
Edit