Revize elektro někdy odhalí i velmi závažné skutečnosti

Revizní elektrikář se vám podívá na zoubek. To je pochopitelně metafora a s potížemi s vaším chrupem musíte spěchat za svým zubním lékařem, ovšem tím pomyslným „zoubkem“ máme na mysli některé momenty, které by se vám mohly stát osudnými.

U elektroinstalace a elektrických spotřebičů v domácnostech mohou nastat v zásadě pouze dva jevy, které mohou být pro vás a vaši rodinu nebezpečné. Je to požár a smrtelný úraz. K požárům dochází v důsledku přetížených elektrických vodičů a některých elektroinstalačních prvků, kdy vznikne nebezpečný zkrat a následně elektrický oblouk, který může zapálit hořlavé předměty. My bychom se však chtěli nyní zaměřit na úrazy.

elektrikář při práci

K úrazům elektrickým proudem dochází z nedbalosti, ale také v situacích, kdy nebezpečí podceníte. Na co by vás revize elektro v Praze upozornila?

Přerušení izolace vodičů u spotřebičů – revizní elektrikář tuto závadu snadno odhalí a možná vám tím zachrání život. Bývají to případy, kdy z nedbalosti či přehlédnutím propálíte přívodní šňůru u žehličky, narušíte kabel u sekačky na trávu, u kotoučové pily, elektrického kladiva atp.

Prodlužovací šňůry – dávejte velký pozor na vaše prodlužovací šňůry, které mohou být sevřené pod nohou židle, stolu či postele. Pokud se pak se šňůrou v sevření pohybuje, může snadno dojít k obnažení izolace a následnému úrazu. Nebezpečné jsou zejména šňůry pod psacím stolem, pokud tu našlapujete bosou nohou, protože slaný pot na chodidlech je velmi dobrým vodičem elektrického proudu.

elektrické zásuvky

Svítidla – velmi častým zdrojem úrazů jsou stolní či závěsné lampičky. Ty totiž mohou z nejrůznějších důvodů probíjet. U lampiček je také nebezpečný závit při výměně vadné žárovky, kdy spotřebič neodpojíte ze zásuvky a žárovku měníte pod proudem.

Zásuvky a děti – máte-li doma malé děti, ty bývají všetečné a zajímá je kde co, včetně zásuvek. Zabraňte jejich smrtelnému úrazu záslepkami, které budou instalované ve všech nevyužívaných zásuvkách.

Pages:
Edit