Ženská otázka dříve a dnes

V minulosti byly ženy vystavovány velkému bezpráví a násilí. Často i církevní hodnostáři o ženách mluvili s arogancí, protože se přece jednalo o potomky hříšné Evy.
Mladé dvanáctileté dívky byly nuceny uzavírat sňatek na základě dynastických a ekonomických úvah, takže láska byla zcela bezpředmětná. Často se musela taková dívenka provdat za muže, který byl spíše ve věku jejího dědečka než otce. Dokonce i ženy ze šlechtických rodů, které měly ve srovnání s chudými ženami pohodlný život, byly nuceny, aby každý rok porodily dítě, přičemž většina z těch dětí ještě v dětství zemřela. A ani šlechtičky nebyly ušetřeny brutálnímu chování ze strany svých manželů, které k nim rozhodně nepředstupovali s úctou.
Spokojená žena
Je například doloženo, že když Vilém Dobyvatel usiloval o ruku vévodkyně Matyldy Flanderské, ona ho odmítla. Byl totiž bastardem, to znamená, že jeho otec byl sice urozený normanský vévoda, ale jeho matkou byla prostá žena. Vilém si urážku Matyldy nenechal líbit a zbil ji. Její otec to přijal jako urážku, nicméně Matylda se kupodivu rozhodla, že na sňatek přistoupí, protože jí imponovalo, jak pevný a vytrvalý je její snoubenec. V dnešní době je tento příběh samozřejmě nepochopitelný.
Samozřejmě i v dávných dobách žily mezi ženami výjimky, které se v tomto prostředí dokázaly prosadit. Některé tak činily prostřednictvím svých půvabů, jiné zase lstí. Našly se i takové, které se nezdráhaly použít vojenské síly.
Temný středověk
Dnes je to jiné. Ženy mohou samy rozhodovat o svém životě, vybrat si partnera podle svých citů, vybrat si zaměstnání podle svých zájmů a priorit. Samozřejmě násilí na ženách je pácháno i v současné době, ale je odsuzováno a přijde nám samozřejmé, že s agresory se jedná bez pardonu. Málokoho napadne, že se jedná o vymoženosti, které až tak samozřejmé nejsou a které bychom si měli chránit.

Pages:
Edit