Naplněné vize Julese Verna

Francouzský spisovatel Jules Verne je považován za zakladatele vědeckofantastické literatury. Byl literárním futurologem, umělcem, astrologem a vědcem. Vyznal se v technice a technologii a své nápady přetvářel na futuristické stroje, které umožňují jeho literárním hrdinům cestovat za hranice tehdejších možností. Jeho díla jsou dnes častým námětem filmových adaptací. Chtěl popsat celý svět, od kosmu až po […]

Read More »

Naplněné vize Julese Verna

Francouzský spisovatel Jules Verne je považován za zakladatele vědeckofantastické literatury. Byl literárním futurologem, umělcem, astrologem a vědcem. Vyznal se v technice a technologii a své nápady přetvářel na futuristické stroje, které umožňují jeho literárním hrdinům cestovat za hranice tehdejších možností. Jeho díla jsou dnes častým námětem filmových adaptací. Chtěl popsat celý svět, od kosmu až po […]

Read More »